Phục hồi thị trường lao động

Cập nhập tin tức Phục hồi thị trường lao động

Phục hồi thị trường lao động sau dịch Covid-19, chú trọng bảo đảm thu nhập, an sinh

Một trong những giải pháp phục hồi kinh tế là tạo ra chuỗi cung ứng lao động ổn định, trong đó phải đặt người lao động là trung tâm của mọi chính sách, chú trọng đảm bảo tiền lương, thu nhập, an sinh xã hội.