Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng công bố có 252 thí sinh yêu cầu phúc khảo bài thi; 595 bài thi/môn thi có yêu cầu phúc khảo.

Trong đó, môn ngữ văn có 157 bài; Toán 116 bài; Tiếng Anh 91 bài; Vật lý 32 bài; Hóa học 33 bài; Sinh học 22 bài; Lịch sử 71 bài; Địa lý 39 bài; Giáo dục công dân 34 bài.

Kết quả, 3 thí sinh với 7 bài thi có sự thay đổi điểm sau khi chấm phúc khảo như sau: 

Thí sinh Ngô Ánh Hồng điểm phúc khảo môn Địa lý từ 3 lên 6 điểm;

Môn Giáo dục công dân từ 4,25 lên 7,25

Môn Lịch sử từ 2 lên 3 điểm

Thí sinh Nguyễn Phùng Nhật Hạ điểm phúc khảo môn Hóa học từ 2,5 xuống 2

Môn Vật Lý từ 2,75 lên 7 điểm

Môn Sinh học từ 1,75 lên 4,25

Thí sinh Nguyễn Thị Hương Lan điểm phúc khảo môn Ngữ văn tăng từ 5,5 lên 6,5.

{keywords}
 

Lê Huyền