Phung Quoc Hien

Cập nhập tin tức Phung Quoc Hien

Cùng thứ trưởng người xe công, người xe ôm trông không đẹp

Trước đây đã từng có quan chức đi xe ôm, nhưng cũng chỉ được 1 tháng.