Pikachu xứng đáng là thủ lĩnh Pokemon

Cập nhập tin tức Pikachu xứng đáng là thủ lĩnh Pokemon

Vì sao Pikachu xứng đáng là thủ lĩnh thực sự của các Pokemon?

(GameSao.vn) - Pikachu thích thì Pikachu cứ thế mà diễn thôi, chẳng có gì có thể làm khó chú chuột vàng béo ú này hết.