pin 3D

Cập nhập tin tức pin 3D

Pin sẽ được in 3D để chống cháy nổ

Loại pin năng lượng mới thay thế chất lỏng dễ cháy trong pin lithium-ion bằng chất rắn ổn định và an toàn.