pin lỗi

Cập nhập tin tức pin lỗi

Đọ tốc độ iPhone 6S trước và sau khi thay pin

Nếu chưa biết rõ chiếc iPhone cũ của mình bị làm chậm đi ra sao, hãy thử xem đoạn video dưới đây.