PlayStation Plus

Cập nhập tin tức PlayStation Plus

Hitman phô diễn 26 kỹ thuật kết liễu mục tiêu trong trailer mới

Địa điểm ám sát và trang phục cải trang là hai yếu tố đều rất đa dạng trong phiên bản Hitman kì này.