Plumbers Don't Wear Ties

Cập nhập tin tức Plumbers Don't Wear Ties

Plumbers Don't Wear Ties - Tựa game dở nhất lịch sử bất ngờ được làm lại sau gần 30 năm

Giờ đây, bất kì ai cũng có thể trải nghiệm Plumbers Don't Wear Ties, một trong những tựa game dở nhất lịch sử.