PMCO 2019 Fall Split

Cập nhập tin tức PMCO 2019 Fall Split

(GameSao.vn) – Tencent cũng đã công bố lộ trình giải đấu esports trị giá 5 triệu USD trong năm 2020.