PokeStops

Cập nhập tin tức PokeStops

Với Pokemon Go, Nintendo đã tạo một cú nổ vang trời trong mảng game di động, và nhắc nhở phần lớn trong chúng ta lý do tại sao lại yêu thích Pokemon ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vâng, phần lớn, ngoại trừ quận Milwaukee County.