Pop the Lock

Cập nhập tin tức Pop the Lock

Theo đúng tinh thần của Flappy Bird, game mobile Pop the Lock cực kỳ đơn giản nhưng cách chơi của nó khiến người chơi có thể nổi điên vì quá khó.