Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học máy tính (định hướng khoa học dữ liệu) đã được nhóm họp, với sự tham dự của Giáo sư, Tiến sĩ Từ Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện; Tiến sĩ Vũ Tuấn Lâm, Phó Giám đốc Học viện; cùng các thành viên Hội đồng thẩm định do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Dũng, Phó Viện trưởng Viện CNTT, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

{keywords}
Những năm gần đây, PTIT đã liên tục thời gian qua đã liên tục mở mới các ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng chuyển đổi số.

Tại buổi họp, nhóm biên soạn chương trình đã báo cáo tóm tắt trước Hội đồng thẩm định về quá trình xây dựng và nội dung chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính trình độ đại học.

Theo đó, chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được thiết kế nhằm đào tạo và cung ứng nhân lực trình độ kỹ sư Khoa học máy tính (định hướng khoa học dữ liệu) trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển của nền kinh tế số. Sinh viên tốt nghiệp ngành này được trang bị những kiến thức cập nhật trong ngành khoa học máy tính thời đại 4.0 cùng hệ thống các kỹ năng nghề nghiệp quan trọng trong tương lai về khoa học máy tính, khoa học dữ liệu bao gồm cả chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và các kỹ năng  mềm.

Đại diện Học viện cũng cho biết, chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính (định hướng khoa học dữ liệu) nằm trong chiến lược phát triển của nhà trường. Sau thời gian được đào tạo 4,5 năm, sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính ra trường có thể trở thành cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực khoa học máy tính; các lập trình viên, quản trị dự án, chuyên gia trí tuệ nhân tạo, chuyên gia phân tích dữ liệu; cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về khoa học máy tính theo hướng chuyên ngành khoa học dữ liệu tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo…

Hội đồng thẩm định đã có những góp ý để khung chương trình đào tạo sát với những thay đổi, đòi hỏi của thực tiễn. Hội đồng đã tiến hành họp riêng, thảo luận, bỏ phiếu và thông qua chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính trình độ đại học của Học viện.

Ngay sau khi chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính (định hướng khoa học dữ liệu) được thông qua, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ tuyển sinh và tổ chức đào tạo trong năm nay.

Với lợi thế là đơn vị đào tạo đã tạo dựng được uy tín trong lĩnh vực ICT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thời gian qua đã liên tục mở mới các ngành đào tạo để đáp ứng nhu cầu nhân lực của cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng chuyển đổi số.

Trong năm nay, cùng với ngành Khoa học máy tính, Học viện đã quyết định mở ngành công nghệ IoT và dự định mở mới ngành Báo chí số. Chỉ tiêu tuyển sinh ngành công nghệ IoT trong năm 2022 dự kiến là 75 sinh viên. Với Báo chí số, Hội đồng thẩm định cũng đã thông qua chương trình đào tạo ngành mới này của Học viện.

Vân Anh

Ngành mới công nghệ IoT của PTIT dự kiến tuyển 75 sinh viên trong năm 2022

Ngành mới công nghệ IoT của PTIT dự kiến tuyển 75 sinh viên trong năm 2022

Trong năm 2022, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) dự kiến tuyển sinh và đào tạo 2 ngành mới là công nghệ IoT và Khoa học máy tính theo định hướng khoa học dữ liệu. Trong đó, chỉ tiêu dự kiến ngành công nghệ IoT là 75.