Puffin

Cập nhập tin tức Puffin

Sau Firefox, một trình duyệt khác vừa vượt mặt Google Chrome về khả năng tối ưu bộ nhớ RAM trên Windows

Puffin, ứng dụng trình duyệt web siêu nhanh trên iOS và Android vừa chính thức đặt chân lên …lãnh địa Windows.