PVOIL VOC 2022

Cập nhập tin tức PVOIL VOC 2022

PVOIL VOC 2022 đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp Tổng công ty dầu Việt Nam PVOIL đồng hành giải

Tính đến nay, Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOIL đã đồng hành cùng giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup 7 năm liên tục, trong đó có 4 năm liên tiếp gắn thương hiệu với tên của giải.