PvPStejos

Cập nhập tin tức PvPStejos

LMHT: Những huyền thoại CIS vượt qua cửa ải đầu tiên tại MSI 2018

(GameSao.vn) - Gambit sẽ gặp EVOS hoặc Flash Wolves ở vòng đấu loại trực tiếp - Vòng Khởi Động.