Q2VKPT

Cập nhập tin tức Q2VKPT

Đồ họa game Quake 2 từ năm 1997 "lột xác" hoàn toàn chỉ nhờ 12.000 dòng code

Nhìn thấy tiềm năng, NVIDIA bắt tay ngay với đội ngũ đứng đằng sau dự án.