Trong phiên xử phúc thẩm về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan bài thơ Gánh mẹ, HĐXX nhận định Quách Beem (tên thật Đoàn Đông Đức) kháng cáo nhưng không có tài liệu, chứng cứ nào ngoài những nội dung đã được Tòa sơ thẩm xem xét, đánh giá. 

Vì vậy, HĐXX tuyên y án sơ thẩm, bác bỏ toàn bộ nội dung kháng cáo của Quách Beem; xác nhận ông Trương Minh Nhật là tác giả, chủ sở hữu bài thơ Gánh mẹ đồng thời là tác giả lời bài hát Gánh mẹ của Quách Beem.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Trương Minh Nhật hoàn toàn hài lòng về phán quyết của Tòa, cảm thấy đã lấy lại danh dự và bảo vệ cảm xúc thiêng liêng khi viết bài thơ Gánh mẹ.

Năm 2019, sau khi phim Lật mặt: Nhà có khách được phát hành, ông Trương Minh Nhật phát hiện bài hát chủ đề của phim này có tựa đề và lời giống với bài thơ mình sáng tác, đăng trên nhóm Facebook Thơ văn hồi năm 2014.

Nhạc sĩ Quách Beem.

Đôi bên tranh luận nhưng không thống nhất quan điểm, ông Nhật ủy quyền luật sư khởi kiện Quách Beem và Công ty TNHH Lý Hải Production (sau đây gọi là Lý Hải Production) vào tháng 11 cùng năm.

Phiên tòa sơ thẩm đầu tiên vào tháng 8/2020, luật sư đại diện ông Nhật thông báo thay đổi yêu cầu mức bồi thường thiệt hại 4 tỷ đồng xuống 825 triệu đồng. 

Phiên tòa sơ thẩm vào tháng 4/2022, Quách Beem khai bắt đầu sáng tác nhạc và lời bài hát Gánh mẹ vào tháng 10/2013 nhưng không chứng minh được.

Hội đồng giám định kết luận phần lời bài hát Gánh mẹ của Quách Beem giống lời bài thơ Gánh mẹ của ông Nhật về từ ngữ, cách ngắt câu, có 6 điểm khác nhau nhỏ không ảnh hưởng tổng thể. 

Vì vậy, HĐXX xác định ông Nhật là tác giả, chủ sở hữu bài thơ Gánh mẹ và lời bài hát Gánh mẹ

MV 'Gánh mẹ' (nhạc: Quách Beem, lời: Trương Minh Nhật)

Trong bản án sơ thẩm, HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu của ông Nhật đối với Lý Hải Production gồm: buộc công ty bổ sung tên ông Nhật trong thông tin phim; không chấp nhận yêu cầu Lý Hải Production thực hiện nghĩa vụ trả phí, bồi thường thiệt hại 825 triệu đồng, công khai cải chính và xin lỗi ông Nhật; đình chỉ yêu cầu Lý Hải Production tạm dừng khai thác, sử dụng bài hát Gánh mẹ trên mọi nền tảng.

HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu của ông Nhật đối với Quách Beem gồm: buộc tạm dừng khai thác phần lời bài hát Gánh mẹ trên mọi nền tảng; buộc bảo đảm quyền nhân thân của ông Nhật đối với phần lời bài hát Gánh mẹ; buộc khắc phục thông tin sai lệch khi đăng ký quyền tác giả; buộc bồi thường thiệt hại vật chất, tổn thất tinh thần và thanh toán chi phí thuê luật sư cho ông Nhật. 

Quách Beem trả cho ông Nhật 7,5 triệu đồng tương ứng 1/2 giá trị hợp đồng bán tác quyền giữa anh và Lý Hải Production, 14,9 triệu đồng phí tổn tinh thần, 100 triệu đồng chi phí thuê luật sư. 

Tháng 5 cùng năm, Quách Beem kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, vẫn khẳng định phần lời bài hát Gánh mẹ do mình sáng tác, không phải ông Trương Minh Nhật.