Người đàn ông nằm trên chiếc mô tô và phóng như bay trên xa lộ khiến nhiều người đi đường chết khiếp.


H.P (tổng hợp)