Quận Cầu Giấy: Việc GPMB khu đô thị mới Cầu Giấy là đúng luật

Liên quan đến việc cưỡng chế GPMB thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Tòa nhà Trung tâm thương mại dịch vụ tại ô đất có ký hiệu D28 khu đô thị mới Cầu Giấy, UBND quận Cầu Giấy đã có thông tin chính thức tới báo chí.

-Liên quan đến việc cưỡng chế GPMB thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Tòa nhà Trung tâm thương mại dịch vụ tại ô đất có ký hiệu D28 khu đô thị mới Cầu Giấy, ngày 15/3, UBND quận Cầu Giấy đã có thông tin chính thức tới báo chí.

Thông tin về vấn đề này, ông Trần Việt Hà – Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết: Liên quan tới dự án UBND TP Hà Nội quyết định số 6780/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 244.988m2 đất tại các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu và Yên Hoà, quận Cầu Giấy giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý duy tu hạ tầng đô thị quận Cầu Giấy để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chuẩn bị xây dựng hạ tầng kỹ thuật phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy.

{keywords}
Khu đất có kí hiệu D28

Tổng diện tích thu hồi của dự án: 15.832,8 m2/57 phương án của 57 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. UBND quận Cầu Giấy đã phê duyệt toàn bộ 57 phương án/15.832,8 m2. Đến nay đã có 56 phương án/15.587,8 m2 nhận tiền theo phương án được duyệt và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư (tỷ lệ đạt 98,5 %).

Hiện còn 01 phương án chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng với diện tích 245 m2 đất nông nghiệp cá thể, đứng tên chủ sử dụng Nguyễn Văn Phẩm (đã chết) – các đồng thừa kế hàng thứ nhất gồm các ông/bà: Nguyễn Chí Phương, Nguyễn Chí Hướng, Nguyễn Thị Toan, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Ngọc Sung.

Quá trình giải quyết 01 phương án chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng nêu trên, UBND quận Cầu Giấy cho hay, trong quá trình triển khai thực hiện dự án đã thông báo thu hồi đất, quy chủ sử dụng đất, điều tra hiện trạng, xác nhận nguồn gốc đất, công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, ban hành các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án và niêm yết công khai, tổ chức chi trả tiền, nhận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án được UBND quận, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Về thu hồi đất, ngày 04/4/2014, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Quyết định số 960/QĐ-UBND v/v thu hồi đất đối với diện tích 245 m2 đất nông nghiệp trên; ngày 13/11/2015 UBND quận ban hành Quyết định số 4108/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND quận. Về phê duyệt phương án, ngày 18/4/2014, UBND quận ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND, ngày 13/11/2015 UBND quận ban hành Quyết định số 4109/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung của Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 18/4/2014.

Về việc thực hiện Quyết định thu hồi đất, ngày 08/01/2016, UBND quận Cầu Giấy ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất. Ngày 20/01/2016, UBND quận ban hành Quyết định số 167/QĐ-UBND v/v thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Đồng thời niêm yết công khai và gửi đến hộ gia đình theo quy định.

Ngày 07/3/2016, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, thời gian thực hiện cưỡng chế theo kế hoạch vào 09 giờ ngày 16/3/2016.

Cưỡng chế thu hồi đất ngày 16/3

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án của dự án, các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn Phẩm (đã chết) có khiếu nại các quyết định thu hồi đất, cưỡng chế của UBND quận Cầu Giấy và đề nghị dừng thực hiện Quyết định cưỡng chế, một số nội dung liên quan đến dự án, quy trình thực hiện GPMB của dự án; yêu cầu Chủ đầu tư phải thỏa thuận với gia đình.

Với những khiếu nại trên, ngày 20/11/2014, UBND phường Dịch Vọng đã có văn bản số 554/UBND về việc trả lời các kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hương và các thành viên gia đình về một số kiến nghị liên quan đến diện tích đất và tài sản trên đất của cụ Nguyễn Văn Phẩm - đã chết (bố bà Hương) thuộc chỉ giới GPMB dự án (trên cơ sở các buổi họp ngày 06/8, 23/10, 14/11/2014).

Ngày 14/4/2015, UBND phường Dịch Vọng có văn bản số 140/UBND cung cấp thông tin, xác nhận cụ Nguyễn Văn Phẩm (đã mất) có đất cá thể nằm trong chỉ giới GPMB dự án Tòa nhà trung tâm Thương mại và Dịch vụ tại ô đất D28 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, có 06 người con thừa kế gồm các ông/bà: Nguyễn Chí Phương (con trai trưởng), Nguyễn Chí Hướng (con trai thứ), Nguyễn Thị Loan (con gái trưởng), Nguyễn Thị Toan (con gái thứ), Nguyễn Thị Hương (con gái thứ), Nguyễn Ngọc Sung (con nuôi). Ngày 16/10/2015, UBND phường Dịch Vọng có Giấy xác nhận bổ sung số 157/XN-UBND xác nhận bổ sung người sử dụng đất, sở hữu tài sản trên đất.

Trên cơ sở xác nhận bổ sung về người sử dụng đất của UBND phường Dịch Vọng, ngày 13/11/2015, UBND quận Cầu Giấy ban hành Quyết định số 4108/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND quận; Đồng thời, ban hành Quyết định số 4109/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung của Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND quận về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Các Quyết định điều chỉnh, bổ sung nêu trên được công khai 15 ngày và gửi đến các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn Phẩm.

Chủ đầu tư đã phối hợp với UBND phường mời các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn Phẩm đến vận động gia đình chấp hành Quyết định thu hồi đất và nhận tiền bàn giao mặt bằng nhưng các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn Phẩm nêu trên không nhận giấy mời và không đến nhận tiền, bàn giao mặt bằng theo quy định.

Ngày 24/12/2015, UBND quận Cầu Giấy nhận được đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hương (địa chỉ: căn hộ C14, khu X1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), với nội dung khiếu nại các Quyết định của UBND quận Cầu Giấy, ban hành: Quyết định số 4108/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND quận Cầu Giấy và Quyết định số 4109/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND quận Cầu Giấy tại dự án Xây dựng Tòa nhà trung tâm thương mại dịch vụ thuộc ô đất D28 khu đô thị mới Cầu Giấy. Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hương đã được UBND quận Cầu Giấy giao Thanh tra quận xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Thanh tra quận đã có 03 Giấy mời bà Nguyễn Thị Hương đến để làm việc nhưng bà Nguyễn Thị Hương không đến, không có lý do. Do đó, UBND quận Cầu Giấy đã có Thông báo số 136/TB-UBND ngày 04/02/2016 về việc dừng xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hương.

Ngày 08/01/2016, UBND quận Cầu Giấy ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất. Ngày 20/01/2016, UBND quận ban hành Quyết định số 167/QĐ-UBND v/v thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Đồng thời niêm yết công khai và gửi đến hộ gia đình theo quy định.

Trong các ngày 22/01/2016, 30/01/2016, 25/02/2016, UBND quận Cầu Giấy, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tổ chức mời họp, trao đổi, đối thoại với bà Nguyễn Thị Hương, các đồng thừa kế của cụ Nguyễn Văn Phẩm để vận động, thuyết phục bà Nguyễn Thị Hương phối hợp, thống nhất các đồng thừa kế trong gia đình nhận tiền, chấp hành bàn giao mặt bằng để triển khai dự án theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời tiếp tục cung cấp hồ sơ pháp lý và các tài liệu liên quan đến dự án cũng như các Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án của hộ gia đình.

Tiếp đó, ngày 07/3/2016, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Cùng ngày, UBND quận Cầu Giấy tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Quận ủy Cầu Giấy về việc kiểm tra trả lời nội dung văn bản số 04.03/CV-ACV của Công ty Luật TNHH Á Châu Việt (theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Hương) về việc dừng việc thực hiện Quyết định cưỡng chế số 51/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, TP Hà Nội .

Ngày 10/3/2016, UBND quận Cầu Giấy đã có văn bản số 194/UBND-GPMB gửi đến Công ty Luật TNHH Á Châu Việt về việc thực hiện Quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án và đề nghị Công ty phối hợp vận động hộ gia đình chấp hành thực hiện Quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Ngày 11/3/2016, UBND quận có báo cáo số 41/BC-UBND báo cáo các cơ quan chức năng về việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Ngày 14/3/2016, UBND quận có văn bản số 206/UBND-GPMB v/v trả lời kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hương.

Trước và ngay sau khi UBND quận ban hành Quyết định, Kế hoạch cưỡng chế UBND quận, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất phối hợp với UBND phường Dịch Vọng tiếp tục vận động các ông/bà: Nguyễn Chí Phương, Nguyễn Chí Hướng, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Toan, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Ngọc Sung (đồng thừa kế hàng thứ nhất của cụ Nguyễn Văn Phẩm) chấp hành Quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, các đồng thừa kế trên vẫn chưa thực hiện bàn giao mặt bằng.

Căn cứ Điều 71 Luật Đất đai năm 2013; khoản 6 Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì: người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại về việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan vẫn phải tiếp tục thực hiện các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

UBND quận Cầu Giấy sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 01 phương án diện tích 245 m2 chưa thực hiện bàn giao mặt bằng vào ngày 16/3/2016.

Tiến Hào


tin nổi bật

‘Cắt cơn’ sốt đất, giá nhà sẽ hạ nhiệt vào cuối năm 2022?

Theo VNDirect Research, kỳ vọng hoạt động bán hàng được đẩy mạnh, trong khi việc mở rộng quỹ đất sẽ chậm lại, điều này có thể sẽ giúp giá nhà đất hạ nhiệt trong các quý còn lại năm 2022.

‘Ông lớn’ bất động sản ở Thanh Hóa bị phạt 90 triệu đồng vì thi công không đúng thiết kế

UBND TP Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt “ông lớn” bất động sản 90 triệu đồng vì xây dựng không đúng thiết kế.

Có 5 tỷ khó “chốt” nhà trung tâm: Mua nhà đất hay chung cư?

Câu chuyện mua nhà của vợ chồng bạn đọc Thanh Phượng với tài chính 5 tỷ đồng là chủ đề được nhiều độc giả VietNamNet quan tâm.

Nhà ống tối giản công năng tiện nghi, đầy nắng và cây xanh

Nhà ống thiết kế tối ưu công năng, diện tích, tiết kiệm năng lượng nhưng vẫn đầy nắng gió và cây xanh. Đây là phong cách kiến trúc sẽ phát triển bùng nổ ở Việt Nam trong thời gian tới.

Cất nóc toà tháp căn hộ hàng hiệu đầu tiên tại Grand Marina, Saigon

Masterise Homes vừa tổ chức lễ cất nóc tòa tháp căn hộ hàng hiệu Lake nằm trong quy hoạch tổng thể của dự án khu phức hợp bất động sản hàng hiệu Grand Marina, Saigon.

‘Ikigai’ - Sống trọn vẹn tại biệt thự khoáng nóng Quang Hanh

Không chỉ là sự kết hợp hoàn mỹ giữa nghệ thuật và nghỉ dưỡng chuẩn Nhật, Sun Onsen Village - Limited Edition còn đưa con người chạm đến những cảnh giới hạnh phúc theo đúng triết lý người Nhật, chính là sự an yên trong tâm trí.

Ấn tượng bãi tắm cát trắng ôm trọn Vịnh Bái Tử Long tại Vân Đồn

Bãi tắm trung tâm thuộc khu đô thị Phương Đông Vân Đồn được đánh giá là một trong những bãi tắm đẹp nhất miền Bắc nhờ khung cảnh non nước hữu tình độc đáo và đa dạng dịch vụ du lịch, giải trí sôi động.

Thực hư tin đồn Ngọc Trinh mua 11ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay

Nhiều thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội cho rằng người mẫu Ngọc Trinh vừa mua 11ha đất ở TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để xây dựng homestay. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh.

Ý nghĩa phong thuỷ và cách treo chuông gió để rước tài lộc vào nhà

Không chỉ là vật trang trí, chuông gió phong thuỷ còn mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc và may mắn. Cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách treo chuông gió phong thuỷ trong nhà.

Khám phá dịch vụ wellness tỷ USD độc bản tại Charm Resort Hồ Tràm

Goco Spa Charm Resort Hồ Tràm có quy mô lên tới 5.000 m2 với 9 phân khu, là wellness resort đầu tiên tại Việt Nam được vận hành bởi Goco Spa thuộc Goco Hospitality - tập đoàn wellness resort nổi tiếng thế giới sở hữu 106 chi nhánh tại 5 châu lục.

Có 4 tỷ đồng nên mua dự án nào khu vực gần trung tâm Hà Nội?

Với ngân sách 4 tỷ đồng tôi có thể mua nhà hay căn hộ ở khu vực nào Hà Nội?

Người nước ngoài không được mua nhà thương mại trong dự án nhà xã hội

Theo Bộ Xây dựng, đối chiếu với các quy định thì tổ chức nước ngoài không được mua và sở hữu nhà ở đối với nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội (NƠXH).

Nhà phố ở Long An thiết kế tân cổ điển, đẹp sắc sảo mà không rườm rà

Ngôi nhà phố ở Long An mang dấu ấn riêng của gia chủ với thiết kế theo phong cách tân cổ điển, đường nét hài hòa mà không bị rườm rà.

Loạt cán bộ liên quan tới sai phạm của 5 dự án ‘khủng’ ở Thanh Hóa bị kỷ luật

Thanh tra tỉnh đã chỉ ra nhiều sai phạm của 5 dự án giữa ngã tư đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường CSEDP, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa vừa ký quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ.

Lợi thế từ vị trí vàng của tháp căn hộ cao cấp chuẩn 5 sao The Lines

Nhận “đòn bẩy” từ cơ sở hạ tầng, sức nóng của những chủ trương quy hoạch và sức hút của thị trường BĐS đông Hà Nội, dự án The Lines đang trở thành tâm điểm chú ý của nhà đầu tư tiềm năng.