Tổng bí thư khẳng định quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt cùng lực lượng công an và toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Sáng 16/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng khai mạc hội nghị quân chính toàn quân năm 2011. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Ảnh: Quân đội nhân dân
Đại tướng Phùng Quang Thanh cho hay, năm 2011, trong bối cảnh quốc tế và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp, toàn quân đã đoàn kết, thống nhất, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội...

 
Trong đó, đặc biệt nổi bật là công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng và tiềm lực quân sự; công tác quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến quốc phòng, quân sự; phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống; quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng trời và biển đảo của Tổ quốc; công tác xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; mua sắm vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại cho Hải quân, Phòng không - Không quân, Cảnh sát biển…

Toàn quân luôn ổn định; cán bộ, chiến sĩ kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, còn một số khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, nhất là công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình và xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh...

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2012, Đại tướng cho hay sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội; triển khai toàn diện và làm chuyển biến mạnh mẽ các khâu đột phá quan trọng về điều chỉnh tổ chức... Tăng cường sức mạnh quốc phòng, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi các tình huống, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước và môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phát triển công nghiệp quốc phòng

Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá năm 2011, toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, kiên định mục tiêu, phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, nhất là trên các hướng và địa bàn chiến lược; chủ động tham mưu, phòng ngừa, tiến công làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt cùng lực lượng công an và toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội có những bước phát triển mới...

Tổng bí thư nhấn mạnh, quân đội cần phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận; phát huy tinh thần dân tộc, ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước của mọi người Việt Nam, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài.

Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh, quốc phòng, an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.
Về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, Tổng bí thư chỉ rõ: Mục tiêu của công nghiệp quốc phòng là phải trở thành một bộ phận quan trọng của tiềm lực quốc phòng, an ninh quốc gia, có trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại; có năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có tính năng kỹ thuật, chiến thuật cao, góp phần từng bước hiện đại hóa quân đội và công an nhân dân theo yêu cầu phòng thủ, tác chiến trong điều kiện mới.

Theo TTXVN, Quân đội nhân dân