quản lý đa cấp

Cập nhập tin tức quản lý đa cấp

Cảnh sát theo dõi việc Thiên Ngọc Minh Uy ‘khai tử’

Bộ Công Thương vừa thành lập Tổ công tác theo dõi quá trình chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.

Bộ trưởng Công thương bị đe dọa, mua chuộc

“Chúng tôi chịu nhiều áp lực khi đấu tranh chống lại đa cấp bất chính, biến tướng. Trực tiếp tôi là bộ trưởng, rồi thứ trưởng và cục trưởng cục quản lý cạnh tranh nhận được nhiều cuộc điện thoại đe dọa, mua chuộc”