quản lý hệ thống dữ liệu

Cập nhập tin tức quản lý hệ thống dữ liệu

Xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu trong công cuộc chuyển đổi số.

HPE đã thay đổi cục diện về lưu trữ dữ liệu và quản lý hạ tầng lên vị trí số 1 thị trường lưu trữ Việt Nam (báo cáo IDC – tháng 06.2021). HPE sẽ mang sản phẩm tới Việt Nam trong buổi hội thảo trực tuyến vào tháng 07/2021