quản lý kháng sinh

Cập nhập tin tức quản lý kháng sinh

Pfizer Việt Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy hợp tác quản lý kháng sinh

Pfizer Việt Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong việc nâng cao nhận thức về kháng sinh và quản lý kháng sinh, thông qua dự án với tên gọi “Chương trình hợp tác quản lý kháng sinh với bệnh viện Chợ Rẫy”.