- Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, công tác QLNN trên các lĩnh vực TTTT được duy trì tốt, góp phần xây dựng Chính phủ và hệ thống hành chính liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân và DN.

Sáng nay, Bộ TT&TT tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Tại hội nghị, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, ngành TTTT đã có nhiều chuyển biến đáng mừng.

"Công tác QLNN trên các lĩnh vực TTTT tiếp tục được duy trì tốt, góp phần xây dựng Chính phủ và hệ thống hành chính liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân và DN.

{keywords}

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN trong ngành ổn định, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội", Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng, công tác tuyên truyền, quản lý các cơ quan báo chí tại các điểm nóng ở một số địa phương trên cả nước, các thông tin, diễn biến phức tạp liên quan đến các mặt đời sống, kinh tế, xã hội, chính trị,... đã được Bộ TT&TT thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Ngoài ra, việc hàng loạt cơ quan báo chí, phóng viên sai phạm tại cả TƯ và địa phương trong những tháng đầu năm được xử lý nghiêm đã thể hiện phần nào sự cố gắng của Bộ TT&TT trong việc làm lành mạnh hóa lĩnh vực báo chí tại Việt Nam.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận xét, các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại đã thông tin, tuyên truyền tốt, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo....

Còn tình trạng báo chí vòi vĩnh, ăn tiền DN

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác như tình trạng báo chí bị thương mại hóa với việc đăng tải thông tin, hình ảnh giật gân, câu khách, thiếu văn hóa, thiếu nhân văn và phản giáo dục.

"Tình trạng báo chí vòi vĩnh, ăn tiền DN, đánh đấm hội đồng, lên đồng tập thể chưa có dấu hiệu giảm. Bộ đã có văn bản nhắc nhở. 

Một số cơ quan báo chí và nhà báo vi phạm pháp luật, trái đạo đức nghề nghiệp gây tác hại xấu đến vai trò, uy tín của người làm báo chân chính, làm suy giảm lòng tin của công chúng với báo chí", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, nhiều trang thông tin điện tử có bài viết, clip mang tính chất tuyên truyền, cổ xúy, đưa thông tin không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam. Những sai phạm đó cũng chưa được xử lý kịp thời, nghiêm minh.

{keywords}
Các đại biểu dự hội nghị

Đồng thời, các hành vi vi phạm trên mạng xã hội ngày càng tinh vi, với hình thức thay đổi liên tục, khó phát hiện...

Xử nghiêm các hành vi sai phạm

Nói về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực thi nhiệm vụ.

Bộ trưởng yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan thông tấn, báo chí, hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại. Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là việc triển khai thực hiện kế hoạch KTXH 5 năm giai đoạn 2016-2020, công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, tiếp tục chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm quy định của Luật Báo chí. 6 tháng cuối năm phải quản lý chặt chẽ các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tăng cường công tác quản lý nhà nước về vấn đề bản quyền, đặc biệt đối với bản quyền các chương trình truyền hình.

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trên tất cả các lĩnh vực TTTT, đặc biệt là lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông, thông tin điện tử, Internet.

"Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh xử lý các cơ quan báo chí xa rời tôn chỉ mục đích. Cục Báo chí, Cục PTTH&TTĐT, Thanh tra Bộ phối hợp với các Sở TT&TT kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí. 

Tăng cường nhất là với các trang thông tin điện tử tổng hợp có nhiều sai phạm, kiên quyết xử phạt nghiêm, rút giấy phép", Bộ trưởng yêu cầu.

Xuất hiện 'liên minh báo chí' nhũng nhiễu doanh nghiệp

Xuất hiện 'liên minh báo chí' nhũng nhiễu doanh nghiệp

Bộ TT&TT nhận định, có hiện tượng một số nhà báo, phóng viên liên kết thành "liên minh báo chí" lấy danh nghĩa cùng đi tác nghiệp để nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Thủ tướng: Xử nghiêm báo chí ‘sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”

Thủ tướng: Xử nghiêm báo chí ‘sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”

Nhấn mạnh tình trạng báo chí “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ” là vô cùng nguy hiểm, Thủ tướng đề nghị tăng cường quản lý nhà nước.

Bộ trưởng TTTT: Báo chí tụt hậu với mạng xã hội là nguy cơ hiện hữu

Bộ trưởng TTTT: Báo chí tụt hậu với mạng xã hội là nguy cơ hiện hữu

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho hay, trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 nếu không tiến kịp, báo chí sẽ đi sau và sẽ tụt hậu so với với mạng xã hội.

Hương Quỳnh