quán net mùa khai giảng

Cập nhập tin tức quán net mùa khai giảng

Hàng loạt quán net than ế khách mùa khai giảng

Hiện tại trên nhiều hội nhóm của các chủ quán net ở Việt Nam, nhiều người đang than vãn về việc phòng máy của mình ngày càng trở nên vắng vẻ.