quán net ở làng quê

Cập nhập tin tức quán net ở làng quê

Quán net vùng quê vẫn thu về hàng chục triệu hàng tháng

Dù nhiều người có smartphone truy cập 3G hay máy tính cá nhân, nhưng cửa hàng Internet ở các vùng quê vẫn ăn nên làm ra.