quán quân Chuyến đi nhớ đời

Cập nhập tin tức quán quân Chuyến đi nhớ đời

Lynk Lee đạt quán quân của 'Chuyến đi nhớ đời'

Đội YoLo gồm 3 thành viên Lynk Lee, Phú Cường, Nguyên Yunie trở thành quán quân của Chuyến đi nhớ đời mùa 1 với số điểm cách biệt 395 điểm.