quảng cáo Apple

Cập nhập tin tức quảng cáo Apple

Từ ý tưởng nực cười đến chiến dịch quảng bá thành công cho iPhone

Một ý tưởng đơn giản tới nực cười đã trở thành chiến dịch quảng bá iPhone mang hiệu quả to lớn trên toàn cầu và diễn ra bền bỉ suốt nhiều năm.