quảng cáo thương hiệu

Cập nhập tin tức quảng cáo thương hiệu

Bạn có chắc đã hiểu đúng về Customer Insight?

Tìm insight giống như gãi ngứa. Khi đã gãi đúng, chỉ cần nhè nhẹ nhè nhẹ thôi là đủ để khách phê. Ngược lại, sai insight thì cũng như nước trôi lông vịt. Trừ khi có tiền tấn để tạo ra lối mòn nhận thức

Đến phố Lê Trọng Tấn: Chuyên gia marketing muốn bỏ nghề

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc đồng bộ biển quảng cáo trên đường Lê Trọng Tấn - Hà Nội. Việc này đang bị cho là hạn chế sáng tạo, ảnh hưởng lớn đến vấn đề nhận diện thương hiệu của DN.