Trong văn bản mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam cam kết mục tiêu bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; bằng tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm, giai đoạn 5 năm và các dự án CNTT.

Dự án CNTT nêu trên là trong trường hợp chủ đầu tư chưa có hệ thống kỹ thuật, hoặc thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng chuyên biệt đáp ứng được các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

{keywords}
UBND tỉnh Quảng Nam mới đây đặt mục tiêu đảm bảo kinh phí chi cho an toàn thông tin mạng, bằng tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT.

Ngoài ra về cơ chế, Quảng Nam định hướng tiếp tục xây dựng, ban hành, rà soát, cập nhật các kế hoạch, quy chế, quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam cũng chỉ đạo các doanh nghiệp, tổ chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện rà soát, đánh giá, có biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn thông tin đối với các hệ thống hạ tầng thông tin, hệ thống điều khiển công nghiệp và các hệ thống thông tin quan trọng khác.

Theo đánh giá được Bộ TT&TT công bố năm 2018, có tới gần 49% cơ quan, tổ chức tự đánh giá quá thiếu kinh phí cho an toàn thông tin; gần 30% cơ quan tự cho rằng lãnh đạo chưa quan tâm đến an toàn thông tin; và tỉ lệ tự đánh giá an toàn thông tin chưa được ưu tiên đúng mức chiếm tới gần 52%.

Không những thế, năm ngoái Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) phối hợp cùng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam VNISA khảo sát cho thấy, có tới 56,2% cơ quan không chi kinh phí cho an toàn thông tin; 22,1% cơ quan chi 1-5% cho an toàn thông tin trong tổng chi CNTT; và mới có 15,6% cơ quan chi 6-14%.

H.A.H

Yêu cầu các cơ quan, tổ chức chi kinh phí cho ATTT tối thiểu 10% tổng chi dự án CNTT hàng năm

Yêu cầu các cơ quan, tổ chức chi kinh phí cho ATTT tối thiểu 10% tổng chi dự án CNTT hàng năm

ictnews Theo Chỉ thị 14 của Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng phải bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ ATTT mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm.