Thực hiện Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về hỗ trợ các địa phương mua nông sản, thực phẩm cho nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định phân bổ 400 triệu đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện miền núi mua nông sản, thực phẩm hỗ trợ cho nhân dân TP Đà Nẵng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

{keywords}

Bà con nhân dân huyện Nam Trà My hỗ trợ rau, củ, quả cho nhân dân Thành phố Đà Nẵng vào trung tuần tháng 8 

Theo đó, các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phước Sơn, Nông Sơn, Đông  Giang, Tây Giang, Nam Giang được hỗ trợ mỗi địa phương 50 triệu đồng; chịu trách nhiệm sử dụng tiền đúng mục đích, chứng từ quyết toán theo quy định tài chính hiện hành.

Các địa phương đã tiến hành thu, mua nông sản, thực phẩm và vận chuyển đến TP Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 24/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tại 17 điểm cầu để nắm bắt thông tin, tình hình dịch bệnh tại các địa phương; triển khai Công văn số 475-CV/TU ngày 24/8/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc hỗ trợ các địa phương mua nông sản, thực phẩm giúp đỡ Nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quyết định trích nguồn kinh phí vận động phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh chuyển về một số huyện miền núi (nơi có điều kiện, không bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19), mỗi huyện 50 triệu đồng để thu mua nông sản trong dân vừa giải quyết đầu ra nông sản cho người dân vừa kịp thời hỗ trợ Nhân dân TP Đà Nẵng.

Vũ Lan Anh
Ảnh: Thu Hiền