Quang Ninh

Cập nhập tin tức Quang Ninh

 Đang vận chuyển gỗ vào hầm lò than, anh N.Đ.H. gặp tai nạn. Anh được đưa lên mặt đất để cấp cứu nhưng đã tử vong.