Mới đây, trên website Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị đã có bài viết về “xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền số trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0”. Theo đó, đến nay việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại, cơ bản đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT phục vụ cho công việc chuyên môn của các cán bộ công chức. Tỷ lệ bình quân máy tính trên số lượng cán bộ công chức đạt trên 90%.

Bên cạnh đó, 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và hơn 80% UBND cấp xã có mạng nội bộ LAN kết nối Internet qua các đường truyền tốc độ cao. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đã góp phần thúc đẩy ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Dù vậy, Quảng Trị vẫn còn một số vướng mắc, tồn tại, bao gồm vấn đề an toàn an ninh thông tin mạng. Theo nhận xét, đến nay nhiều cơ quan, đơn vị chưa chú trọng việc kiểm tra, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị, vì thế không phát hiện ra những nguy cơ, lỗ hổng, mã độc tiềm ẩn sẵn trong hệ thống từ trước...

{keywords}
Ảnh minh hoạ

Một trong những biện pháp được đưa ra là tiếp tục nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT trong cán bộ công chức của tỉnh, nhằm hình thành đội ngũ công chức số phục vụ cho việc triển khai chính quyền số trong tương lai. Quảng Trị sẽ ưu tiên bố trí đủ kinh phí cho việc triển khai các chương trình, đề tài, dự án, quy hoạch, kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT đã được phê duyệt.

Trước đó, Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị cũng vừa tổ chức khai giảng khóa tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin và quản trị mạng nâng cao, dành cho các cán bộ chuyên trách CNTT hiện đang công tác tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

H.A.H

Quảng Trị quy định hạ tầng kỹ thuật an toàn thông tin trong Kiến trúc Chính quyền điện tử

Quảng Trị quy định hạ tầng kỹ thuật an toàn thông tin trong Kiến trúc Chính quyền điện tử

ictnews Hạ tầng kỹ thuật trong Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị sẽ cung cấp phần cứng, phần mềm máy tính, mạng, thiết bị, an toàn thông tin, cơ sở hạ tầng để triển khai các hệ thống ứng dụng CNTT bao gồm an toàn thông tin và quản lý, giám sát dịch vụ.