Quảngcáo ấntượng

Cập nhập tin tức Quảngcáo ấntượng

Siêu 'từ điển' quảng cáo trên phố Hà Nội

Sập giá, giá siêu sốc, cơn lốc xả kho... những ngôn từ quảng cáo ấn tượng và mới lạ xuất hiện dày đặc ngày cuối năm trên các con phố Hà Nội