Quốc Chiến Vạn Người

Cập nhập tin tức Quốc Chiến Vạn Người

Công Thành Xưng Đế khai mở máy chủ s7 mang tên Lạc Dương

(GameSao) - gMO Công Thành Xưng Đế chính thức khai mở máy chủ s7-Lạc Dương và 11h00 ngày 28/08, với nhiều sự kiện hấp dẫn.