quốc gia đầu tiên cấm Pokemon GO

Cập nhập tin tức quốc gia đầu tiên cấm Pokemon GO

Quốc gia đầu tiên cấm chơi Pokemon Go trên toàn lãnh thổ

Sau cơn sốt Pokémon trên toàn cầu cùng với đó là nhiều lo ngại về vấn đề an toàn, Iran đã trở thành quốc gia đầu tiên chính thức cấm Pokémon GO.