Quốc gia thất bại

Cập nhập tin tức Quốc gia thất bại

Việt Nam- quốc gia thành công thứ tư trong khối ASEAN

Năm 2010 Việt Nam xếp thứ 95 (tức tăng 1 bậc về phía tốt hơn so với năm 2009), như vậy là tốt hơn Thái Lan (81), Indonesia (61), Phillippines (51). Nói cách khác, Việt Nam là quốc gia thành công thứ 4 trong 10 quốc gia thuộc khối ASEAN.

Ai thành công, ai thất bại?

Quốc gia có chỉ số thất bại cao nhất là nơi có nền kinh tế yếu nhất, phát triển chậm nhất, nhiều bất công nhất, v.v..