quỹ bình ổn giá xăng dầu

Cập nhập tin tức quỹ bình ổn giá xăng dầu

Quỹ bình ổn giá xăng dầu hết quý II/2022 còn 310,8 tỷ đồng

Theo số liệu Bộ Tài chính vừa công bố, tính đến hết ngày 30/6/2022, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) có số dư là 310,8 tỷ đồng.

Xem xét bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu

Bộ Tài chính đã bỏ các quy định về lập và sử dụng quỹ bình ổn giá tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi), đồng thời danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá do Chính phủ quy định chi tiết.