quỹ đầu tư mạo hiểm

Cập nhập tin tức quỹ đầu tư mạo hiểm

Start-up thất bại ở Việt Nam dễ bị coi là công ty lừa đảo

 Trong số 90% start-up kêu gọi được vốn đầu tư, thường chỉ có 10% trong số đó thành công. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng, nếu thành công thì không sao, hễ thất bại, start-up Việt dễ bị coi là công ty lừa đảo.