Quy định 41

Cập nhập tin tức Quy định 41

Không có liêm sỉ, ít ai thấy được khuyết điểm để 'cởi áo từ quan'

Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ có thể là một sự mở đường cho thời kỳ chỉnh đốn Đảng một cách mạnh mẽ, chống lại những thói hư tật xấu trong cơ quan công quyền.

Những căn cứ xem xét miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Quy định 41 của Bộ Chính trị nêu rõ nguyên tắc, các căn cứ để xem xét việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Toàn văn Quy định 41 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Toàn văn Quy định 41 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ vừa được Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành.

Bộ Chính trị quy định: Cho từ chức cán bộ năng lực hạn chế, không còn đủ uy tín

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định 41 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.