quy định nêu gương

Cập nhập tin tức quy định nêu gương

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Mỗi người dân là 1 phóng viên, giám sát hết

 "Mỗi người dân là 1 phóng viên, đi đâu dân cũng giám sát hết. Nếu mình không gương mẫu thì báo chí, người dân phát hiện ngay".

'Cán bộ cấp cao phải kiểm soát vợ con sống xa hoa'

Cán bộ cấp cao phải kiểm soát, không để vợ/chồng, con sống xa hoa, phô trương, lãng phí, vi phạm pháp luật.