Quy hoạch kho số

Cập nhập tin tức Quy hoạch kho số

Ngay sau khi Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã vùng theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2016 Cục Viễn thông đã tích cực đôn đốc và làm việc với các doanh nghiệp viễn thông để triển khai hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi mã vùng.

Chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định từ 11/2/2017

Bộ trưởng Bộ TT&TT vừa ký Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định, bắt đầu triển khai từ ngày 11/2/2017 và chia làm 3 giai đoạn.

"Đổi mã vùng là cấp thiết vì lợi ích người dân"

Cục Viễn thông cho biết việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ theo lộ trình gồm nhiều giai đoạn nhỏ để giảm thiểu tác động đến người dùng.

Vì sao phải đổi mã vùng cố định của 59 tỉnh thành?

Việc quy hoạch lại độ dài quay số đối với mạng cố định, mạng di động là để đạt được sự thống nhất; đảm bảo công bằng cho doanh nghiệp và người sử dụng.