quỹ hưu trí

tin tức về quỹ hưu trí mới nhất

Đề xuất nới lỏng điều kiện tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuấticon
Tư vấn02/06/20210

Đề xuất nới lỏng điều kiện tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

Người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị, tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 12 tháng.