Theo báo cáo, trong quý I/2021, TKV đã chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành mục tiêu kép "Kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh đồng thời đảm bảo duy trì ổn định sản xuất kinh doanh".

Theo đó, tập đoàn đã tập trung chỉ đạo, triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời giữ vững nhịp độ sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của công nhân viên chức lao động. Kết quả, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 28.361 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch năm (KHN). Các chỉ tiêu chính như: Than nguyên khai sản xuất: 9,78 triệu tấn, đạt 25,4% KHN; Bốc xúc đất đá 43,49 triệu m3, bằng 26% KHN; đào lò 53.335 m, bằng 21% KHN; Than tiêu thụ 10,26 triệu tấn, bằng 24,4% KHN; Sản xuất Alumin quy đổi đạt 356 ngàn tấn, bằng 27% KHN; Sản xuất điện đạt 2,47 tỷ kWh, đạt 24,7% KHN; Sản xuất hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp đạt 19 ngàn tấn, bằng 25% KHN…

Tiền lương bình quân toàn tập đoàn đạt 12,20 triệu đồng/người-tháng; lợi nhuận dự kiến 700 tỷ đồng; nộp ngân sách 5,3 ngàn tỷ đồng, đạt 29% KHN...

Nhiệm vụ quý II/2021, với phương châm “Thực hiện sản xuất kinh doanh trong tình hình mới”, TKV đề ra mục tiêu giữ ổn định nhịp độ sản xuất, phấn đấu tiêu thụ than ở mức cao nhất, ổn định việc làm. Cập nhật kịp thời thông tin để có kế hoạch điều hành sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ hợp lý.

TKV phấn đấu 6 tháng đầu năm hoàn thành 50% KHN về mặt sản lượng. Các chỉ tiêu cụ thể: Than nguyên khai sản xuất 10,6 triệu tấn, tập trung lấy than lộ thiên trước mùa mưa bão, sản lượng 6 tháng đạt 53% kế hoạch; Tiêu thụ than 11 triệu tấn, phấn đấu 6 tháng tiêu thụ 50% kế hoạch; Bóc đất đá 48 triệu m3, 6 tháng đầu năm đạt 55% kế hoạch; Mét lò đào 74.000 m, 6 tháng đầu năm đạt 50% kế hoạch; Sản phẩm Alumina 352.000 tấn; Sản xuất điện 2,8 tỷ Kwh...

{keywords}
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn - đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với địa phương trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quý II và 6 tháng đầu năm.

Ông Lê Minh Chuẩn đồng thời nhấn mạnh TKV cần đẩy mạnh áp dụng KHCN, chuyển đổi kỹ thuật số trong công tác quản lý, điều hành. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ. Rà soát, khắc phục những tồn tại trong công tác ATVSLĐ, quản lý tài nguyên, công tác thuê ngoài… Đồng thời, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Phát động thi đua lao động sản xuất chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp…

{keywords}
Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đề nghị, tập trung cho sản xuất, phấn đấu 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện không thấp hơn 52% KHN

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ quý II/2021, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cũng đề nghị, các đơn vị thành viên bám sát chỉ đạo điều hành sản xuất và tiêu thụ của Tập đoàn, tập trung cho sản xuất, phấn đấu 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện không thấp hơn 52% KHN. Thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ, không để xảy ra TNLĐ nặng và sự cố thiết bị. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, công tác môi trường. Đẩy mạnh các dự án phát triển mỏ; thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Tập đoàn về chủ đề “Năm tiết kiệm”, thực hiện SXKD theo chuỗi giá trị gia tăng, hệ thống logistics…

{keywords}
 

 

{keywords}

Khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt kế hoạch phối hợp SXKD năm 2020

Tại hội nghị, Tập đoàn đã tặng bằng khen và khen thưởng các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt kế hoạch phối hợp SXKD năm 2020 với tổng số tiền thưởng trên 6,7 tỷ đồng.

Thúy Ngà