quy trình bầu cử tổng thống

Cập nhập tin tức quy trình bầu cử tổng thống

(Clip) Hóa ra bầu cử tổng thống Mỹ theo quy trình thế này đây!!!

Bạn cũng có thể làm Tổng thống Mỹ nếu đạt đủ các điều kiện này...