quy trình xác thực

Cập nhập tin tức quy trình xác thực

Blockchain Ethereum sử dụng quy trình xác thực mới, giảm 99% năng lượng tiêu thụ

Ngày 15/9, sau vài lần trì hoãn, sự kiện “Hợp nhất Ethereum” (Ethereum Merge) đã diễn ra, đánh dấu sự chuyển đổi hoàn toàn sang quy trình xác thực mới - bằng chứng cổ phần (PoS) của mạng lưới blockchain này.