Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19

Cập nhập tin tức Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19

Quỹ vắc xin phòng Covid-19: Không chỉ nhận tiền, nhận cả vắc xin

Các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho Quỹ bằng vắc xin, Bộ Y tế thực hiện tiếp nhận để quản lý, phân phối và sử dụng theo quy định.

Công bố số tài khoản nhận ủng hộ Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19

Ngày 27/5/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BTC về việc thành lập Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 để triển khai Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.