quyền Bộ trưởng TT-TT

Cập nhập tin tức quyền Bộ trưởng TT-TT

Việt Nam sẵn sàng giúp Tanzania phát triển về viễn thông

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam có thể giúp nhiều cho Tanzania về viễn thông để phát triển nhanh lĩnh vực này.