Quyền Vương Online

Cập nhập tin tức Quyền Vương Online

Quyền Vương Online tổ chức giải đấu Đại Hội Pháp Sư

Quyền Vương sẽ tổ chức một giải đấu theo hơi hướng huyền bí mang tên “Đại Hội Pháp Sư” bắt đầu từ ngày 27/3 đến 29/04/14 với hàng trăm giải thưởng hấp dẫn.