quỵt tiền ăn

Cập nhập tin tức quỵt tiền ăn

3 nam thanh niên đã bỏ chạy khỏi cửa hàng để không phải thanh toán hóa đơn khiến người xem bức xúc.